10Сен/15Off

Заява про зміну позовних вимог

Назад
 

До Полтавського окружного адміністративного суду

вул. Пушкарівська 9/26, м. Полтава, 36039

Позивач:

ОСОБА_1

адреса:

Відповідач:

Генеральна прокуратура України

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011,

ЕДРПОУ 00034051

По справі 816/4583/14

   

ЗАЯВА-КЛОПОТАННЯ

про зміну позовних вимог у справі, залучення до розгляду другого відповідача

та зупинення провадження у справі

У провадженні Полтавського окружного адміністративного суду знаходиться адміністративний позов ОСОБА_1 до Генеральної прокуратури України, який серед інших вимог містить пункт 4 наступного змісту: «Стягнути з Генеральної прокуратури України (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15, ЕДРПОУ 00034051) на користь ОСОБА_1 (ІПН 2941014373, зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. ____________) середній заробіток за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 жовтня 2014 року і до моменту фактичного поновлення на публічній службі».

Згідно зі ст. 137 КАС України позивач може змінити позовні вимоги протягом всього часу судового розгляду, подавши письмову заяву, яка приєднується до справи.

Відповідно до ст. 49 КАС України позивач має право заявляти клопотання, а згідно ст. 52 КАС України суд першої інстанції може за згодою позивача допустити заміну первинного відповідача належним відповідачем або залучити другого відповідача. Після заміни сторони, вступу третьої особи, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, залучення другого відповідача розгляд адміністративної справи починається спочатку.

Згідно п.4 ч. 2 ст. 156 КАС України суд має право зупинити провадження у справі в разі наявності інших причин за обґрунтованим клопотанням сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, — до терміну, встановленого судом.

У ході розгляду позову по суті установлено, що відповідно до ст. 2 БК України, бюджетні установи в бюджетному процесі набувають статусу розпорядників бюджетних коштів. Згідно ч. 1 ст. 22 БК України, для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Генеральна прокуратура України, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 БК України, є головним розпорядником бюджетних коштів. Розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня є обласні прокуратури, у т.ч. прокуратура Полтавської області, яка є окремою юридичною особою в мережі Генеральної прокуратури України.

Оскільки прокуратурі Полтавської області, як розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня, надані повноваження по управлінню та використанню бюджетними коштами у межах встановлених їй бюджетних повноважень, у т.ч. по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам прокуратури області, керуючись ст. 137 КАС України, слід внести наступні зміни до позовних вимог шляхом викладення позовної вимоги по п. 4 у наступній редакції: «Стягнути з прокуратури Полтавської області (36000, м. Полтава, вул. 1100-річчя, 7, ЕДРПОУ 02910060) на користь ОСОБА_1) середній заробіток за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 жовтня 2014 року і до моменту фактичного поновлення на публічній службі».

Решта позовних вимог по п. п. 1-3, 5 залишаються без змін.

З огляду на таку зміну позовних вимог до розгляду справи слід залучити другого відповідача – прокуратуру Полтавської області, якому слід надіслати копію позовної вимоги і відповідно дати можливість надати заперечення та доказові матеріали, що обґрунтовано потребує додаткового часу та зупинення справи до вступу співвідповідача у справу і вчинення ним вказаних дій.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. ст. 49, 52, 137, 156 КАС України,-

ПРОШУ СУД:

1. Приєднати до матеріалів справи заяву-клопотання про зміну позовних вимог у справі та залучення до розгляду другого відповідача, і задовольнити її у повному обсязі.

2. Змінити позовні вимоги, що стосуються пункту 4 позову.

3. Залучити до розгляду справи другого відповідача – прокуратуру Полтавської області.

4. Зупинити провадження по справі до терміну встановленого судом.

Додаток:

07 квітня 2015 року ____________ підпис