9Сен/15Off

Заява про залишення Позову без розгляду

Назад

До _______ районного суду м. _______

 ПОЗИВАЧ: Особа_1,

адреса: __________________________

 ВІДПОВІДАЧІ:

Особа_2

адреса: __________________________

 Сектор громадянства та імміграції фізичних осіб _____________ РВ ПМУ УМВС України в ___________ області

адреса: ______________________________

 ТРЕТІ ОСОБИ:

Госпрозрахункова житлово-експлуатаційна дільниця №___

адреса: ______________________________

ЗАЯВА

про залишення позовних вимог без розгляду

В провадженні _______ районного суду м. ________ знаходиться цивільна справа за моїм та Особи_3 позовом до Особи_2, Сектору громадянства та імміграції фізичних осіб _________ РВ ПМУ УМВС України в _________ області про визнання членами сім’ї наймача, визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням та зобов’язання вчинення дій.

Вважаю, що на теперішній час я не вправі піднімати питання щодо визнання Особи_2 такою, що втратили право на користування житловим приміщенням, оскільки не являюсь наймачем спірної квартири і моє право на теперішній час є предметом спору по даній справі, а відтак позовні вимоги в цій частині є передчасними.

В подальшому я маю намір повторно звернутися до суду з цього приводу.

В зв’язку із наведеним та керуючись ст. 207 ЦПК України, -

ПРОШУ СУД:

Залишити без розгляду мої – Особи_1 позовні вимоги до Особи_2, Сектору громадянства та імміграції фізичних осіб ________ РВ ПМУ УМВС України в _________ області в частині визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням та зобов’язання вчинення дій.

Додаток: 4 копії цієї заяви;

Дата                         Підпис