9Сен/15Off

Клопотання про зміну запобіжного заходу

Назад

Судді Октябрського районного суду м. Полтави

Захисника, адвоката ОСОБА_2

в інтересах обвинуваченого ОСОБА_1

у кримінальному провадженні № _________

за ч. 3 ст. 368 КК України

К Л О П О Т А Н Н Я

про зміну запобіжного заходу, відповідно до ст. 331 КПК України

________2014 року Октябрським районним судом м. Полтави обрано підозрюваному у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою і визначено заставу в розмірі 2 000 000 грн. (додаток № 1).

Не погоджуючись з даним судовим рішенням сторона обвинувачення подала апеляційну скаргу та зміни до неї, у яких просила збільшити розмір застави підозрюваному до 15 000 000 грн. У даних скаргах сторона обвинувачення зазначила, що судом 1-ої інстанції «не враховано того факту, що ОСОБА_1 систематично одержував від кожного підлеглого начальника районного відділу неправомірну вигоду у сумі від 250 до 4 000 доларів США, що в загальній сумі складало понад 100 тисяч доларів США щомісячно…Відтак, розмір визначеної в ухвалі застави в сумі 2 млн. грн. є явно недостатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України» (додаток №2).

Стороною обвинувачення враховано, що ОСОБА_1 працював на посаді начальника _____________________ 8 місяців — з ____ 2014 р. по ____ 2014 р., у зв’язку з чим ними зроблено припущення – про отриману суму неправомірної вигоди у розмірі близько 800 000 доларів США.

__________2015 року Апеляційний суд Полтавської області погодився з твердженнями апелянта, скасував ухвалу суду 1-ої інстанції і постановив нову, якою частково задовольнив клопотання прокуратури визначивши ОСОБА_1, в числі іншого, заставу в розмірі 8 200 мінімальних заробітних плат, що становить 9 987 600 грн. У мотивувальній частині Апеляційний суд зазначив, що «слідчий суддя не взяв до уваги доводи щодо обґрунтованої підозри ОСОБА_1 в тому, що останній систематично одержував від підлеглих йому працівників неправомірну вигоду, яка складала понад 100 тисяч доларів США щомісячно» (додаток № 3).

______2015 року гр. ОСОБА_3 внесено за ОСОБА_1 заставу в розмірі 9 987 600 грн. (додаток № 4).

За наслідками розслідування кримінального провадження припущення органів прокуратури, щодо суми незаконно отриманої вигоди, не підтвердились. Як наслідок до суду направлено обвинувальний акт у одержанні неправомірної вигоди лише на суму у 13 000 доларів США. Тобто, сума за фактично оголошеною підозрою у 60 разів зменшилася за ту, на яку сторона обвинувачення посилалась під час оскарження та обрання запобіжного заходу в Апеляційному суді області.

Під час попереднього розгляду кримінального провадження у суді вирішено розмір застави залишити без змін.

Відповідно до ст. 331 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторони захисту має право своєю ухвалою змінити запобіжний захід щодо обвинуваченого.

Розглядаючи таке клопотання, суд повинен керуватися положеннями глави 18 КПК України і, зокрема, статтями 177, 178, 182, 194.

Ч. 2 ст. 177 КПК України вказує, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення. А згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов’язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

-п.1) вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення;

-п.2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні;

-п.11) розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини, тощо.

З огляду на що, суду при вирішенні даного клопотання слід додержуватись вказаним вимогам закону та врахувати наступне:

  • наразі у кримінальному провадженні наявна підозра щодо ОСОБА_1 у вчиненні ним тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України;

  • сума незаконної винагороди, що зазначена у підозрі, становить лише 196 098,98 грн. Що свідчить про її не співмірність з розміром доходу, в отриманні якого обвинувачується ОСОБА_1;

  • ч. 5 ст. 182 КПК України визначено розмір застави, зокрема, щодо особи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину (під який і підпадає ч. 3 ст. 368 КК України), — від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати (тобто максимально у розмірі 97 440 грн.);

  • лише у виключних випадках застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати. Це ті випадки, коли незначний розмір застави не здатний забезпечити виконання особою покладених на неї обов’язків.

Слід зазначити, що ОСОБА_1 вже півроку бездоганно виконує покладені на нього судом обов’язки, жодним чином не чинив спроби перешкодити кримінальному провадженню, з’явився на всі без виключення виклики слідчого і суду, тощо. Такий стан може обґрунтовано свідчити про належність поведінки обвинуваченого та про відсутність у випадку ОСОБА_1 ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення, а також виключного випадку, щодо застосування розміру застави у надто високому розмірі.

Таким чином, застосування до ОСОБА_1 загального положення, щодо розміру застави до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати за вчинення особою тяжкого злочину, має у повному обсязі відповідати меті і підставам застосування запобіжного заходу, передбачених ст. ст. 177, 182, 194 КПК України.

Напроти застосування у подальшому надто високого розміру застави є порушення прав обвинуваченого, зокрема ст. 21 Конституції України, ст. 10 КПК України, щодо того, що не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Оскільки права людини визнаються найвищими цінностями в державі та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, то жодне порушення права людини неможливо виправдати другорядними завданнями держави, як то — забезпечення мети запобіжного заходу у кримінальному провадженні. І неможливо поставити завдання держави щодо забезпечення мети запобіжного заходу в кримінальному провадженні вище за інтереси держави щодо захисту порушених прав людини.

Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Згідно з ч. 1 ст. 7 чинного ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів незалежним, безстороннім і справедливим судом.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 21, 55 Конституції України, ст. ст. 8, 10, 177, 178, 182, 194, 201, 331 КПК України, ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»,-

П Р О Ш У :

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № ­­­­­______ змінити в частині розміру застави — до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 97 440 грн.

Решту частину раніше внесеної застави в розмірі 9 890 160 грн. повернути заставодавцю ОСОБА_3.

Додатки:

1. Копія ухвали Октябрського р/с м. Полтави від _____2014р. про обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу.

2. Копія апеляційної скарги та змін до апеляційної скарги прокурора на ухвалу Октябрського р/с м. Полтави від _____2014р. про обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу.

3. Копія ухвали Апеляційного суду Полтавської області від _________2015р.

4. Копія виписки з особового рахунку, яка підтверджує внесення ОСОБА_3 застави за ОСОБА_1 в розмірі 9 987 600 грн..

5. Копії судових рішень з Єдиного реєстру судових рішень про зміну запобіжного заходу в частині розміру застави під час судового розгляду.

«____» _______________2015 року Захисник, адвокат / ОСОБА_2/